Trenger du takst?


Moss Eiendomstaksering ved takstmann MNTF / byggingeniør Kristian Østmak tilbyr tjenester i forbindelse med:

front
  • Verditakst
  • Reklamasjon
  • Festetomt
  • Skade
  • Tilstand
  • Boligsalgsrapport

Kontakt oss i dag!


På lang sikt har det alltid vist seg at fast eiendom har realvekst.

Selv om det i moderne tid har vært enkelte kortvarige nedgangsperioder har prisene i det store og hele gått oppover. Bolig har således vært blant de beste investeringer vanlige folk har kunnet gjøre.

Prisene i tiden fremover?


De fleste eksperter tror at boliger vil ha en gunstig prisutvikling på lang sikt, og at verdistigningen på bolig også i fremtiden vil være vesentlig høyere enn prisstigningen for øvrig.

En NY TAKST vil kunne avdekke hva din nåværende bolig kan selges for. For å kunne vurdere bytte av bolig er det viktig å vite hvor store verdier en sitter på.